The Pink Murder

The Pink Murder 1959

A Shaw Brothers production

  • Released: 1959-10-29
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Crime
  • Stars: Fanny Fan Lai, Yan Jun, Chao Ming, Chu Mu, Yiu Kwang-Chao, Wong Lan, Hung Mei
  • Director: Yan Jun