Stranger Than Fiction

Stranger Than Fiction 1963

A Shaw Brothers comedy starring Peter Chen Ho and Grace Ting Ning.

  • Released: 1963-02-14
  • Runtime: 91 minutes
  • Genre: Comedy, Music
  • Stars: Peter Chen Ho, Ding Ling, Margaret Tu Chuan, Carrie Ku Mei, Chiang Kuang-Chao, King Hu, Kao Pao-shu, Kao Yuen
  • Director: Wong Yuet-Ting