180 Degrees

180 Degrees 2010

6.4 7

Art, crime and infidelity take center stage in this hilarious madcap adventure that proves that sometimes changing your life for the better means turning it around 180 degrees.

  • Released: 2010-03-18
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Comedy, Drama, Romance
  • Stars: Panagiota Vlanti, Mihalis Marinos, Vladimiros Kiriakidis, Nikoleta Karra, Giorgos Giannopoulos, Dimitris Kouroubalis, Sofia Farazi, Penelope Anastasopoulou, Antonis Tsiotsiopoulos, Doretta Papadimitriou
  • Director: Nicholas Dimitropoulos