The Magnificent Kotobuki

The Magnificent Kotobuki 2020

7.5 2

Compilation film with new content.

  • Released: 2020-09-11
  • Runtime: 119 minutes
  • Genre: Animation, Action, Adventure
  • Stars: Sayumi Suzushiro, Akiko Yajima, Aoi Koga, Asami Seto, Ayaka Shimizu, Eri Yukimura, Hibiku Yamamura, Keiji Fujiwara, Miho Okasaki, Yuka Hiiragi, Miyu Tomita, Miyuri Shimabukuro, Nao Toyama, Natsumi Kawaida, Rumi Okubo, Sayaka Nakaya, Youji Ueda
  • Director: Tsutomu Mizushima