Godzilla Minus One

Godzilla Minus One 2023

8.2 10

In postwar Japan, Godzilla brings new devastation to an already scorched landscape. With no military intervention or government help in sight, the survivors must join together in the face of despair and fight back against an unrelenting horror.

  • Released: 2023-11-03
  • Runtime: 125 minutes
  • Genre: Science Fiction, Action, Horror
  • Stars: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Sakura Ando, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki, Yuya Endo, Kisuke Iida, Saki Nakatani, حبيب الله الأفغاني, Ozuno Nakamura, Kenji Anan, Kenji Mizuhashi, Kunihiro Suda, Shota Taniguchi, Ippei Sasaki, Akio Nakadai, Sho Nishigaki, Eisuke Sasai  Show all >
    Kasai Shinsuke, Takato Yonemoto, Saori Koide, Yoshiyo Naka, Keita Chiba, Aya Sakura, Yuji Komatsu, Yosuke Minokawa, Sentarou Kusakabe, Kota Kawabata, Genki Furugen, Hirotaka Akatsuma, Kiyomi Aratani, Yukio Tsukamoto, Shoji Omiya, Michael Arias, Masataka Matsubara, Kentaro Furuyama, Takumi Matsui, Tetsu Hirahara, Hiroyuki Toritani, Hidemasa Mase, Daiki Ichikawa, Masayuki Yamada, Goro Sato, Keisuke Fujita, Koya Fukuda, Yuki Takao, Hidehiko Yamada, Shohei Abe, Gen Shimada, Masatoshi Kihara, Touta Tawaragi, Etsuji Harada, Tetsunori Akira, Mao Ohno, Mami Tokuda, Makoto Araki, Yamato Aizawa, Miki Mirai, Rikako Miura, Gohshuu, Seiji Okuda, Ryo Hamanaka, Yusuke Karita, Atomu Ito, Ayane Kamoi, Masaichi Wanibuchi, Sho Tsuruta, Daichi Abe, Yuya Oshima, Yasunori Ota, Shunpeter Sugisaki, Makoto Matsumoto, Django Yamada, Tsutomu Osabe, Shinji Nagashima, Yoka, Mizuki Hasegawa, Risa Miyake, Fuma Sasaki, Ami Kitamikado, Yukihide Ueda, Kisuke Inoue, Yuto Yoshikawa, Jun Ohnishi, Ryota Tsuchihashi, Senji Nakagi, Yuko Onose, Akihiro Yamamoto, Gomez Hori, Ikumu Shigeta, Masato Nakano, Mami Aoki, Seitaro Chiba, Tatsuki Oguma, Yuho Mochinaga, Atsushi Saitou, Yuta Wakabayashi, Kiyoshi Uchida
  • Director: Takashi Yamazaki