Hirado Pirates

Hirado Pirates 1955

In the 9th year of the Tempo era, after a long sea voyage, Moritaya Seizo returned to Hirado, who earned huge amounts of gold by piracy. Along the way, he picked up Ichinojo Kaneko, a Ronin who survived the disaster at sea. Seizo and Orin, the daughter of merchant Yohei, are in love with each other and want to get married. However, Kashiwakura Gaiki, the samurai of the domain, wants to kill Seizo for the sake of his son Shozaburo, who is in love with Arin, and Kurando Matsuura, the owner of the castle, wants to seize all the gold for himself...

  • Released: 1955-06-07
  • Runtime: 98 minutes
  • Genre: Adventure, Drama
  • Stars: Ryutaro Otomo, Ryūnosuke Tsukigata, Sentarō Fushimi, Sumiko Hidaka, Hizuru Takachiho, Kensaku Hara, Ken Sudo, Yoshio Yoshida, Eiji Okada, Yoshio Inaba, Daijirō Natsukawa, Nakajirō Tomita, Takashi Kanda, Tetsunosuke Tsukigata, Kodayu Ichikawa, Harumi Urazato, Koji Arima, Masao Hori
  • Director: Kiyoshi Saeki