Hoso Dekinai Shi no Doga 11: Shinkoku Sengen

Hoso Dekinai Shi no Doga 11: Shinkoku Sengen 2017

Eleventh installment in the "Hoso Dekinai Shi no Doga" series.

  • Released: 2017-10-03
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Horror
  • Stars:
  • Director: Kiyoki Uchida