Hoso Dekinai Shi no Doga 13

Hoso Dekinai Shi no Doga 13 2018

Thirteenth installment in the "Hoso Dekinai Shi no Doga" series.

  • Released: 2018-10-02
  • Runtime: 141 minutes
  • Genre: Horror
  • Stars:
  • Director: Kiyoki Uchida