Swargandharva Sudhir Phadke

Swargandharva Sudhir Phadke 2024

A biography of the esteemed Indian singer-composer Sudhir Phadke.

  • Released: 2024-05-01
  • Runtime: 169 minutes
  • Genre: Drama, Music
  • Stars: Sunil Barve, Adish Vaidya, Mrunmayee Deshpande, Milind Phatak, Hrishikesh Joshi, Prasanna Ketkar, Sagar Talashikar, Vibhavari Deshpande, Sharad Ponkshe, Avinash Narkar, Apurva Modak, Sukhada Khandkekar, Dhiresh Joshi, Bhushan Telang, Chinmay Patwardhan, Paritosh Pradhan
  • Director: Yogesh Deshpande